Flash Sale Giá chỉ 1k

Ưu đãi Shopee 10.10: Siêu sale Friso với mã giảm giá Shopee hấp dẫn

Giảm tối đa: 50.000 đĐH tối thiểu: 350.000 đ Ngày hết hạn: 31/10/2020 Áp dụng: Từ Friso

Hạn sử dụng: 2020/10/31

Ưu đãi:

Nhà cung cấp: