Flash Sale Giá chỉ 1k

Sở hữu thiết bị công nghệ với ưu đãi Shopee cực hấp dẫn

Giảm tối đa: 1.000.000 đĐH tối thiểu: 7.000.000 đ Ngày hết hạn: 31/10/2020 Áp dụng: Điện Tử Công Nghệ

Hạn sử dụng: 2020/10/31

Ưu đãi: 1000000

Nhà cung cấp: