Flash Sale Giá chỉ 1k

Siêu sale thương hiệu công nghệ với mã giảm giá Shopee

Giảm tối đa: 500.000 đ cho đơn hàng tối thiểu: 3.000.000 đ Ngày hết hạn: 31/10/2020 Áp dụng: Điện Tử

Hạn sử dụng: 2020/10/31

Ưu đãi:

Nhà cung cấp: