Flash Sale Giá chỉ 1k

Siêu sale thương hiệu công nghệ chính hãng với ưu đãi Shopee

Giảm tối đa: 1.000.000 đĐH tối thiểu: 5.000.000 đ Ngày hết hạn: 31/10/2020 Áp dụng: Điện thoại

Hạn sử dụng: 2020/10/31

Ưu đãi: 1000000

Nhà cung cấp: