Flash Sale Giá chỉ 1k

Shopee giảm giá phụ kiện điện thoại đến 700.000đ

Giảm tối đa: 700.000 xuĐH tối thiểu: 3.000.000 đ Ngày hết hạn: 31/07/2020 Áp dụng: Điện thoại phụ kiện

Hạn sử dụng: 2020-07-31

Ưu đãi: 700000 ₫

Nhà cung cấp: