Flash Sale Giá chỉ 1k

Mã TiKi giảm 500k sản phẩm từ 16tr. Áp dụng cho ngành hàng Laptop.

Áp dụng cho ngành hàng Laptop.HSD: 13/9/2020

Hạn sử dụng: 2020-09-13

Ưu đãi: 500k

Nhà cung cấp: