Flash Sale Giá chỉ 1k

Mã GrabFood giảm 40K cho đơn thanh toán bằng Visa vào mỗi thứ 3

Giảm 40.000đ cho đơn hàng thanh toán bằng Visa vào thứ 3 hàng tuần.HSD 17/11/2020

Hạn sử dụng: 2020-11-17

Ưu đãi: 40K

Nhà cung cấp: