Flash Sale Giá chỉ 1k

Mã giảm giá Shopee đến 700.000đ dành cho siêu hội công nghệ

Sản phẩm công nghệ chính hãng giá giảm hấp dẫn đến 50% tại Shopee, giảm thêm đến 700.000đ khi sử dụng mã giảm giá.

Hạn sử dụng: 2020-07-31

Ưu đãi: 50%

Nhà cung cấp: