Flash Sale Giá chỉ 1k

Mã giảm giá Grabfood dành cho tín đồ KFC

Giảm tối đa: 50.000đĐH tối thiểu: 200.000đ Ngày hết hạn: 31/07/2020 Áp dụng: Khi đặt gà rán KFC trên GrabFood

Hạn sử dụng: 2020-07-31

Ưu đãi:

Nhà cung cấp: