Flash Sale Giá chỉ 1k

Mã giảm giá GrabCar 18% giảm tối đa 200K cho chuyến xe từ 100K trở lên

Áp dụng cho các dịch vụ di chuyển 4 bánh

Mỗi người được 10 chuyến áp dụng mã này

Hạn sử dụng: 2020-10-31

Ưu đãi: 18%

Nhà cung cấp: