Flash Sale Giá chỉ 1k

Mã giảm giá Grab để giảm 10k/đơn GrabExpress

Áp dụng tối đa 5 lần/tuần và 3 lần/ngày

Áp dụng cho GrabExpress Siêu Tốc và Siêu Tốc COD

Hạn sử dụng: 2020-10-31

Ưu đãi: 10K

Nhà cung cấp: