Flash Sale Giá chỉ 1k

Mã giảm giá đến 300.000đ tại My Tour.

Giảm tối đa: 300.000đ Ngày hết hạn: 15/09/2020 Áp dụng: Khi đặt phòng Khách Sạn thanh toán bằng thẻ tín dụng Sacombank, áp dụng cho khách sạn trong nước

Hạn sử dụng: 2020/09/15

Ưu đãi: 300000

Nhà cung cấp: