Flash Sale Giá chỉ 1k

Mã giảm giá đến 300.000đ dành cho sản phẩm công nghệ FPT Shop

Giảm tối đa: 300.000 đ cho đơn hàng tối thiểu: 8.000.000 đ. Ngày hết hạn: 31/10/2020. Áp dụng: Sản phẩm từ FPT Shop

Hạn sử dụng: 2020/10/31

Ưu đãi: 300000

Nhà cung cấp: