Flash Sale Giá chỉ 1k

Mã giảm giá 1 triệu đồng dành cho điện thoại Samsung

Giảm tối đa: 1.000.000 đĐH tối thiểu: 10.000.000 đHiệu lực lúc: Mã xuất hiện mới vào 12h mỗi ngày Ngày hết hạn: 31/10/2020 Áp dụng: Khi mua điện thoại Samsung FPT Shop

Hạn sử dụng: 2020/10/31

Ưu đãi: 10000000

Nhà cung cấp: