Flash Sale Giá chỉ 1k

Điện tử bung deal, hàng xịn không thiếu với ưu đãi Sendo

Giảm tối đa: 50.000 đĐH tối thiểu: 350.000 đ Ngày hết hạn: 31/10/2020 Áp dụng: Từ Friso

Hạn sử dụng: 2020/10/31

Ưu đãi:

Nhà cung cấp: